• 93 183 08 00 - 91 048 43 70
  • bee-solution@bee-solution.net
Segueix-nos:

La Qualitat és fonamental en les activitats i processos d’optimització de costos que es desenvolupen en BeeSolution. Les directrius i objectius generals que guien a l’empresa en relació amb la Qualitat es plasmen en aquesta Política que ha estat definida per la Direcció general.
BeeSolution executarà els seus processos, serveis i activitats, sota aquests objectius estratègics:

Assegurar la qualitat en tots els processos de BeeSolution en l’àmbit dels serveis d’optimització i gestió de costos i despeses generals mitjançant l’anàlisi del Business Intelligence.
Adaptar-se de manera constant a les noves realitats i expectatives dels clients i de les parts interessades.

La implantació del Sistema de Qualitat permetrà aconseguir els nostres objectius a través dels següents punts:

  • Satisfer els requisits aplicables, incloent els legals i uns altres que l’organització subscrigui. Comunicar a l’organització, a través d’aquesta política, la importància de satisfer aquests requisits.
  • L’objectiu és la consecució d’un bon enteniment amb els proveïdors, que permeti garantir la qualitat dels serveis contractats, involucrant-los en el Sistema de Gestió de la Qualitat.
  • Assignar els recursos necessaris, humans i materials, en el desenvolupament de la metodologia d’optimització i gestió de costos i despeses generals per aconseguir l’adequada implantació i evolució del Sistema de Qualitat definit.
  • Establiment d’una sistemàtica documentada (o normalitzada) per assegurar la qualitat dels processos en els serveis d’optimització i gestió de costos i despeses generals mitjançant el business intelligence.
  • Implantació en l’Organització de la millora contínua com a norma de conducta, realitzant el mesurament i anàlisi permanent de la informació, tant pròpia com dels nostres clients i proveïdors, per prevenir errors i millorar els nostres processos.

L’Adreça és la responsable de comunicar la Política de Qualitat a tot el personal, assegurar-se que ha estat entesa, i que es revisa periòdicament per mantenir-la adequada de forma contínua als propòsits de BeeSolution.

Així mateix, la Responsable de Qualitat és la interlocutora per vehicular els objectius i accions de millora de BeeSolution que es derivin de la Política de Qualitat i del Sistema de Gestió.

La Direcció
Xavier Ferrer-Dalmau
Novembre 2017 Ed.7
POLÍTICA DE QUALITAT