• 93 183 08 00 - 91 048 43 70
 • bee-solution@bee-solution.net
Segueix-nos:

1. Dret d’informació

Bee Solution, marca de l’empresa Checkoptima S.L. (d’ara endavant Checkoptima) amb domicili social a Sant Cugat del Vallès, Ctra. de Rubí a Sant Cugat Km.
1, 40-50, CP 08173
i CIF B67031286, garanteix als usuaris d’Internet que accedeixin al web (d’ara endavant, Usuaris o, en singular, Usuari) que les dades que facilitin a través d’aquest web seran tractats en estricte compliment dels establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) i la seva normativa de desenvolupament.

A tal fi, ha redactat la present Política de Privadesa, en la qual s’informa als usuaris sobre el procediment seguit per Checkoptima per recaptar les seves dades de caràcter personal i els usos als quals seran destinats.

2. Dades que recaptem

Checkoptima obté les dades personals dels Usuaris a través dels següents mitjans:

 1. Petició d’Informació o Contacte a través dels formularis de Contacte de www.bee-solution.net.
 2. Registre com a Usuari de la web www.checkoptima.com.
  Informació d’Usuaris d’empreses o perfil professional en l’Empresa per a la utilització dels serveis que s’ofereixen a través de la www.checkoptima.com
 3. Ús del web www.checkoptima.com i serveis oferts a través del mateix (informació que l’usuari pot compartir amb uns altres sota la seva responsabilitat).
 4. Ús del web www.bee-solution.net i serveis oferts a través del mateix (informació que l’usuari pot compartir amb uns altres sota la seva responsabilitat).
 5. Cookies para www.checkoptima.com i para www.bee-solution.net.

3. Ús de les dades – Personals de l’Usuari

Checkoptima comunica als Usuaris que les dades personals que ens facilitin seran incorporats a un fitxer titularitat de Checkoptima degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, sent emprats amb el propòsit de:

 • Prestació dels serveis que es contractin d’acord als Contractes i termes que estableixin entre Checkoptima i l’empresa en la qual treballa i exerceix funcions dit usuari.
 • Respondre a les consultes o sol·licituds d’informació que puguin realitzar els usuaris de les empreses que contractin aquest servei.
 • Permetre l’accés a les opcions que requereixin de registre, en aquest cas l’Usuari haurà d’atendre a les condicions particulars que s’estableixin.

Les seves dades personals pròpies i intrínsecs a la relació que es precisa com a representants de l’empresa, excepte aquells que l’empresa posi a la disposició de Checkoptima i aquesta disposi de serveis i mitjans per a la visualització i anàlisi amb les eines pròpies de Checkoptima. L’usuari de la Web i de l’empresa que representa és l’únic responsable de la disposició d’altres Usuaris del web, en cap cas, seran facilitats a tercers i si en un futur Checkoptima desitgés utilitzar-los per a finalitats diferents dels referits, li informarem d’aquestes noves finalitats i sol·licitarem el seu consentiment.

Certs serveis prestats al web poden contenir condicions d’ús particulars amb previsions en matèria de protecció de dades personals. En aquest sentit, és important que l’Usuari tingui present els següents advertiments.

La informació que faciliti l’Usuari a través del web a altres usuaris, per qualsevol mitjà (web, correu o qualsevol dispositiu) és responsabilitat del mateix i de l’empresa que representa i aliena a la voluntat de Checkoptima. En facilitar aquesta informació, de forma totalment voluntària, a través d’algun dels serveis oferts al web, l’Usuari està acceptant expressa i voluntàriament aquesta Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, les Condicions Generals d’Accés i Ús del web i les condicions d’ús particulars que si escau s’estableixin per a serveis habilitats a través del web, que permeten a Checkoptima tractar aquesta informació sobre l’Usuari.

4. Compartir informació amb tercers

Checkoptima, no facilitarà les dades dels Usuaris a tercers, excepte aquells que els propis Usuaris posin a la disposició d’altres Usuaris del web de la seva pròpia empresa.
L’ús de les funcions habilitades a través del web que permeti la distribució de continguts i la interacció amb altres Usuaris pot implicar que es mostren part de les dades dels Usuaris fos del web. Així quan l’Usuari publica continguts en un grup obert, tals continguts i les dades personals vinculades als mateixos poden aparèixer en els resultats de motors de cerca. És important que l’Usuari sigui conscient que la retirada de tals continguts per Checkoptima a sol·licitud de l’Usuari no impedirà la seva rèplica en altres llocs web, sobre els quals Checkoptima no té control algun.

5. Consentiment de l’Usuari

L’enviament de les dades, mitjançant l’ús dels formularis electrònics habilitats per Checkoptima al web o missatges de correu electrònic o continguts facilitats per l’Usuari a través del web, suposa el consentiment exprés del remitent al tractament de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats. L’acceptació de l’Usuari perquè les seves dades siguin tractades amb les finalitats referides a l’apartat “Uso de les dades personals”, té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, conforme al que es disposa en la legislació vigent.
L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a Checkoptima són veraces i es fa responsable de comunicar a Checkoptima qualsevol modificació d’aquests.

6. Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició

L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals, en els termes i condicions prevists en la LOPD.
Podrà exercir aquests drets, prèvia acreditació de la seva identitat mitjançant fotocòpia o escanejo de D.N.I. dirigint-se a Checkoptima S.L., Ctra. de Rubí a Sant Cugat Km. 1, 40-50, CP 08173 Sant
Cugat del Vallès
, o bé a la següent adreça de correu electrònic: checkoptima@checkoptima.com.

Al moment en què l’Usuari exerceixi tals drets, totes les dades personals vinculats al seu compte, així com la informació i continguts que s’integrin en el seu perfil seran cancel·lats. No obstant això, l’anterior, és important que l’Usuari tingui en compte que la informació que hagi compartit amb Usuaris podrà seguir visible. Checkoptima s’exonera de tota responsabilitat en relació amb l’eliminació d’aquesta informació que ja forma part dels comptes i perfils d’altres Usuaris. Checkoptima no controla el sistema de renovació dels mecanismes de cerca, podent contenir-se en aquests mecanismes certa informació del perfil públic que ja hagi estat cancel·lada per Checkoptima. Així mateix, en cas que l’Usuari exerceixi el dret de cancel·lació sobre les dades necessàries perquè Checkoptima pugui prestar els serveis del web, Checkoptima es veurà obligat a donar per finalitzada la seva relació amb l’Usuari, procedint a donar-li de baixa, sense dret a reclamació alguna per part d’aquest.

7. Seguretat

Checkoptima manté els nivells de seguretat de protecció de les seves dades requerides pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’Usuari faciliti a través del web.

No obstant això, malgrat la implementació diligent de tals mesures, l’Usuari ha de saber que les mesures de seguretat en Internet no són inexpugnables, sense que Checkoptima pugui garantir que tercers no autoritzats puguin tenir coneixement de la classe, condicions, característiques i circumstàncies de l’ús que els Usuaris fan dels serveis oferts al web o que puguin accedir o manipular els missatges i comunicacions de qualsevol classe que els Usuaris difonguin o posin a la disposició de tercers a través d’aquests serveis.

8. Informació sobre cookies i tècniques de “spamming”

L’Usuari queda informat de la presència de cookies al web a fi de facilitar l’ús i navegació pel mateix. Les cookies s’associen amb el navegador d’un ordinador determinat. Gràcies a elles, resulta possible que Checkoptima reconegui els navegadors dels Usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar el web, no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Checkoptima, sense perjudici que en tal cas serà necessari que l’Usuari es registri cada vegada que accedeixi a un servei que requereixi el previ registre i és possible que no pugui accedir a alguns dels serveis de web.

Checkoptima no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’Usuari transmeti mitjançant l’ús dels formularis electrònics de Checkoptima habilitats en aquest web, missatges de correu electrònic o continguts facilitats a través dels serveis del web.

Funcionament de les cookies:

cookies estrictament necessàries per a la prestació de determinats serveis sol·licitats expressament per l’usuari: si es desactiven aquestes cookies, no podrà rebre correctament els nostres continguts i serveis; i cookies analítiques (per al seguiment i anàlisi estadística del comportament del conjunt dels usuaris), publicitàries (per a la gestió dels espais publicitaris sobre la base de criteris com la freqüència en la qual es mostren els anuncis) i comportamentales (per a la gestió dels espais publicitaris segons el perfil específic de l’usuari): si es desactiven aquestes cookies, el lloc web podrà seguir funcionant sense perjudici que la informació captada per aquestes cookies sobre l’ús de la nostra web i sobre l’èxit dels anuncis mostrats en ella permet millorar els nostres serveis i obtenir ingressos que ens permeten oferir-li de forma gratuïta molts continguts.

() La informació obtinguda a través d’aquestes cookies, referida a l’equip de l’usuari, podrà ser combinada amb les seves dades personals només si Un. està registrat en aquest lloc web.
(*) DESACTIVACIÓ DE COOKIES. L’usuari podrà a qualsevol moment triar què cookies vol que funcionin en aquest lloc web mitjançant:

la configuració del navegador, per exemple:
Chrome, des d’http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es &answer=95647

Explorer, des d’http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

Firefox, des d’http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-we

Safari, des d’http://support.apple.com/kb/ph5042

Els sistemes de opt-out específics indicats en la taula anterior respecte de la cookie que es tracti (aquests sistemes poden comportar que s’instal·li en el seu equip una cookie “de rebot” perquè funcioni la seva elecció de desactivació); o altres eines de tercers, disponibles on line, que permeten als usuaris detectar les cookies en cada lloc web que visita i gestionar la seva desactivació (per exemple, Ghostery: http://www.ghostery.com/privacy-statement, http://www.ghostery.com/faq).

9. Modificació de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

Checkoptima es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a futurs usos que projecti realitzar de les dades personals dels Usuaris del web. En tot cas, informarà prèviament als Usuaris dels canvis que es produeixin en aquesta política. Per això, es recomana a l’Usuari que procedeixi a la lectura de la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal del web cada vegada que vagi a accedir al mateix.
En el cas que desitgi formular qualsevol suggeriment o comentari en relació amb la nostra Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal pot dirigir-se a Checkoptima S. L., Ctra. de Rubí a Sant Cugat Km. 1, 40-50, CP 08173 Sant
Cugat del Vallès
, o bé a la següent adreça de correu electrònic: checkoptima@checkoptima.com.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies.

ACEPTAR
Aviso de cookies