• 93 183 08 00 - 91 048 43 70
  • bee-solution@bee-solution.net
Segueix-nos:

Optimització del cost de telecomunicacions

Situació Inicial

Empresa amb gran volum de minutaje en trucades entrants, amb presència en grans ciutats i amb necessitat de grans amples de banda garantits per sortida Internet.

Els seus serveis de telecomunicacions estaven repartits entre diversos proveïdors.

La nostra actuació

Centralitzar els serveis i necessitats en un únic proveïdor, focalitzat únicament en serveis per a empreses, i amb llarga trajectòria en la gestió de serveis de xarxa intel·ligent.

Resultats

A causa del gran volum de trucades entrants generat per l’empresa, el cost de les seves telecomunicacions fixes pansa de ser un cost a ser un benefici. La retribució rebuda mensualment supera els costos estructurals i els costos per consum mensual de les seves comunicacions fixes.
Obté un monitoratge i control sobre tots els seus serveis, més una millora en la gestió i en el temps d’actuació sobre els seus serveis de xarxa intel·ligent.